Telefon 609 671 904, 537 472 124 Mail kontakt@healthyfamily.pl
Logo

Terapia MNRI

Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration- czyli Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Swietłany Masgutowej. Jest to metoda neurorozwojowa, której głównym celem i założeniem jest pomoc w usprawnianiu fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Poprzez pracę ze schematem ciała, pierwotnymi wzorcami ruchowymi oraz z odruchami, program pozwala na wspieranie funkcjonowania układu neuro-sensoryczno-motorycznego. Oznacza to, że metoda wpływa na usprawnianie i rozwój zarówno obwodowego jak i ośrodkowego układu nerwowego, systemów sensorycznych (takich jak: dotyk, zmysł równowagi, czucie głębokie, wzrok, słuch a także węch) oraz wspomaga rozwój motoryczny (ruchowy) pacjenta. Program skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z różnymi deficytami oraz w różnym stanie fizycznym i umysłowym. Terapia metodą dr S. Masgutowej opiera się na przeprowadzanej ocenie integracji odruchów, która następnie pozwala na stworzenie indywidualnego programu dla każdego pacjenta. Bardzo ważnym aspektem programu MNRI jest nowoczesne podejście do pracy z odruchami. Oznacza to, że odruchy nie są wygaszane/hamowane, a wręcz przeciwnie. Program daje nam narzędzie do rozwijania schematów odruchów, co w konsekwencji pozwala na ułatwienie im dojrzewania i integracji z ruchami świadomymi i kontrolowanymi. Podążając za L.S. Vygotskim: ,,Pierwotna motoryka niemowlęca nie zanika, ale funkcjonuje podlegając wyższym, młodszym formacjom układu nerwowego”. Praca z odruchami jest bazą dla neuroplastyczności, co pozwala na tworzenie się pozytywnej adaptacji lub przywracaniu i rozwojowi zdolności poznawczych i motorycznych [1].

 

Programy którymi pracujemy w naszym gabinecie:

 1. MNRI®: Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych.

Praca tym programem nakierowana jest na wzmacnianie neurologicznego funkcjonowania konkretnego koła odruchowego. Zadaniem jest wspieranie procesu integracji odruchów, co pozwala na usprawnianie funkcjonowania zaburzonych schematów odruchów oraz pobudzenie mechanizmów samoregulacji. Nieprawidłowo działający odruch przeszkadza w rozwoju motoryki kontrolowanej, adekwatnej percepcji oraz racjonalnemu myśleniu i zachowaniu się.  Łuk odruchowy jest jednostką funkcjonalną odruchu, w jego skład wchodzą następujące elementy:

 • receptor, który rejestruje bodźce oraz przetwarza je do postaci potencjału czynnościowego,
 • droga aferentna (doprowadzająca) składająca się z neuronu czuciowego, który przewodzi potencjał czynnościowy do układu nerwowego,
 • ośrodek odruchowy, w którym sygnały z receptora mogą ulec modyfikacji (stłumieniu bądź spotęgowaniu) przez sygnały z innych receptorów oraz obszarów układu nerwowego, zanim zostaną przekazane do efektorów,
 • droga eferentna (odprowadzająca) składająca się z neuronów opuszczających ośrodkowy układ nerwowy, która przewodzi potencjał czynnościowy do części ciała wykonującej reakcję,
 • efektor – jest reagującym (wykonawczym) mięśniem, grupą mięśni bądź gruczołów. Schemat koła odruchowego został przedstawiony na rys. 1[7].

 

terapia_mnri.jpg

Rys. 1

 

 1. MNRI®: Integracja odruchów ustno-twarzowych.

Program ten ma za zadanie integracje odruchów twarzy w celu regulacji napięć mięśniowych oraz kształtowanie się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

 1. MNRI®: Neurotaktylna integracja odruchów.

Jest to jedna z bazowych terapii w metodzie MNRI. Techniki stosowane podczas pracy tym programem mają za zadanie stymulacje receptorów skóry do prawidłowego funkcjonowania, czyli właściwego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych. Skóra rozwija się z tego samego listka zarodkowego co układ nerwowy, dlatego też techniki stosowane przy pracy tym programem będą pośrednio wspierać dojrzewanie układu nerwowego.

 1. MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy.

Ruchy archetypowe przedstawiają ,,genetyczne programy ruchowe”, oznacza to że są one rozwijane już w życiu płodowym i towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Są to schematy ruchowe w systemie motorycznym człowieka, co powoduje że widoczne są w wielu reakcjach odruchowych. Poprzez ruchy archetypowe tworzona jest baza dla neuro-rozwoju oraz procesu uczenia się. Ruch archetypowy ,,uczy” mózg motorycznego planowania, nastawienia na cel oraz kontroli ruchowej.

 1. MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych.

Program ma na celu uruchomienie i usprawnienie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słyszenia w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

 1. MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych.

Program ten ma na celu prze-wzorowanie dysfunkcjonalnych i patologicznych wzorców ruchowych i schematów odruchów.

 1. MNRI®: Neurostrukturalna integracja odruchów.

Skierowana jest na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii. Głównym celem jest normalizacja napięcia mięśniowego, aktywacja pracy proprioreceptorów (receptorów czucia głębokiego i nacisku) oraz obniżenie poziomu stresu.

 

DO KOGO KIEROWANA:

MNRI jest metodą nieinwazyjną, kierowaną do pacjentów z wyzwaniami neurologicznymi, sensorycznymi, poznawczymi, a także dla najmłodszych aby wspomóc ich prawidłowy rozwój psychoruchowy. Skutecznie wykorzystywana może być do pracy z:

 • niemowlakami,
 • dziećmi ze spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera,
 • porażeniami Mózgowymi
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),
 • opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym,
 • trudnościami w nauce, głęboką dysleksją,
 • przejawami zachowania agresywnego,
 • emocjonalną niestabilnością,
 • problemami z koncentracją,
 • lękami i fobiami,
 • zaburzeniami mowy,
 • zespołem Downa,
 • FAS (płodowy zespół alkoholowy).

 

Ponadto terapia neurostrukturalna sprawdzi się jako wspomagająca przy:

 • Pracy ze skoliozami,
 • Bólach kręgosłupa,
 • Regeneracji po wysiłku,
 • A także jako terapia rozluźniająca i relaksująca.

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności